Over ons

Wanneer de wereld in 2019 wordt opgeschrikt door het corona virus en zich opmaakt voor de enorme strijd tegen het virus, ontstaat voor ons een uitdaging: wat kunnen wij als onderneming betekenen om met onze kennis bij te dragen aan de strijd tegen Covid-19. Meewerken aan het grote maatschappelijke probleem, zodat we weer zo snel mogelijk naar het “nieuwe normaal” kunnen.

De overbelasting op de zorg, waarin veel mensen dag en nacht werkzaam zijn, in combinatie met onze kennis van geautomatiseerde productieprocessen, brengt ons het idee een machine te ontwikkelen die het handmatig optrekken van de miljoenen spuiten grotendeels automatiseert.

Een arbeidsintensieve handeling die nauwkeurig en veilig uitgevoerd moet worden en die vele uren opslokt van goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Medewerkers die dan elders in de zorg ingezet kunnen worden.

De Vaxtractor is geboren
Het was voor Atlas Vaxtractor belangrijk om de juiste groep gemotiveerde en gespecialiseerde mensen bij elkaar te brengen om de machine te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit essentieel is bij het ontwikkelen van verbetering. Atlas Vaxtractor wil bijdragen aan een wereld waarin het streven naar wereldwijde gezondheid voorop staat en waarin dit zo snel, accuraat en veilig mogelijk gebeurt.