De Vaxtractor

De Vaxtractor is een semiautomatisch apparaat dat kan worden gebruikt voor grootschalige bereiding van COVID-19 vaccins. Om de mortaliteit en morbiditeit door COVID-19 te verminderen, worden vaccins ontwikkeld. Echter, het voorbereiden van deze COVID-19 vaccins voordat de vaccinaties worden toegediend is een tijdrovend proces. Om dit proces te versnellen en de efficiency van de werknemers in de gezondheidszorg te vergroten, is de Vaxtractor ontworpen en ontwikkeld.

De Vaxtractor trekt automatisch spuiten op uit twee flacons met vaccin tegelijk. Er is een tijdanalyse uitgevoerd op het handmatig en semiautomatisch voorbereiden van vaccins. Het voorbereiden van vaccins met de Vaxtractor is ongeveer drie keer sneller in vergelijking met handmatig opgetrokken spuiten.

Met de Vaxtractor wordt automatisch de gewenste hoeveelheid vaccin opgetrokken. Uit testen is gebleken dat het waargenomen volume per vaccin minder dan 5% afwijkt van de aangegeven benodigde hoeveelheid volume. Daarnaast blijft het maken van menselijke fouten tijdens dit proces buiten beschouwing.

Door de Vaxtractor te gebruiken wordt het risico op prikaccidenten verminderd. Ook toont een steriliteitstest geen groei van micro-organismen aan. Bovendien voorkomt de Vaxtractor blootstelling aan aerosolvorming doordat de spuiten in de machine worden ontlucht.